Koło Naukowe TRANSIT, działające przy Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki od 2019 roku, to koło naukowe zrzeszające studentów zainteresowanych tematyką logistyki, transportu oraz urbanistyki i planowania przestrzennego.

Koło Naukowe TRANSIT powstało z połączenia Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz Koła Naukowego Logistyki TiLOG, co jest konsekwencją połączenia się w 2017 roku Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu, które obecnie tworzą Katedrę Systemów Transportowych.

W naszej działalności staramy się poszerzać wiedzę poprzez pracę w czasie spotkań koła, organizowanie konferencji naukowych i warsztatów, wyjazdy naukowo-techniczne oraz spotkania z przedstawicielami firm. 

Opiekunami koła są: dr inż. Paweł Więcek oraz mgr inż. Jan Aleksandrowicz

W skład zarządu Koła w roku akademickim 2021/22 wchodzą:

Magdalena Wysowska – Prezes
Grzegorz Fober – I Wiceprezes
Julia Gruszka – II Wiceprezes
Lidia Górska – Członek zarządu
Natalia Nikiel – Członek zarządu

MAGDALENA WYSOWSKA

Prezes

LIDIA GÓRSKA

Członek zarządu

ZARZĄD KNT TRANSIT
2021/2022

JULIA GRUSZKA

II Wiceprezes

GRZEGORZ FOBER

I Wiceprezes

NATALIA NIKIEL

Członek zarządu