Koło Naukowe TRANSIT, działające przy Katedrze Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki od 2019 roku to koło naukowe zrzeszające studentów zainteresowanych tematyką logistyki, transportu oraz urbanistyki i planowania przestrzennego.

Koło Naukowe TRANSIT powstało z połączenia Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz Koła Naukowego Logistyki TiLOG, co jest konsekwencją połączenia się w 2017 roku Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu, które obecnie tworzą Katedrę Systemów Transportowych.

W naszej działalności staramy się poszerzać naszą wiedzę poprzez pracę w czasie spotkań koła, organizowanie konferencji naukowych i warsztatów, wyjazdy naukowo-techniczne oraz  spotkania z przedstawicielami firm. 

Opiekunami koła są: dr inż. Paweł Więcek, mgr. inż. Urszula Duda-Wiertel oraz mgr inż. Jan Aleksandrowicz

W skład zarządu Koła w roku akademickim 2020/21 wchodzą:

Kamila Kubas – Prezes
Mariusz Soboń – I Wiceprezes
Aleksandra Trzebunia – II Wiceprezes
Urszula Kierpiec – Członek zarządu
Jakub Uciński – Członek zarządu

KAMILA KUBAS

Prezes

URSZULA KIERPIEC

Członek zarządu

ZARZĄD KNT TRANSIT
2020/2021

ALEKSANDRA TRZEBUNIA

II Wiceprezes

MARIUSZ SOBOŃ

I Wiceprezes

JAKUB UCIŃSKI

Członek zarządu