ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

W związku z Komunikatem nr 5 Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z przykrością informujemy o konieczności przeniesienia terminu konferencji ULTra 2020.

Bezpieczeństwo zaproszonych gości jest dla nas priorytetem, dlatego zgodnie z decyzją Rektora PK zmuszeni jesteśmy do przeprowadzania działań prewencyjnych mających na celu ochronę zdrowia uczestników konferencji, skutkujących przeniesieniem terminu konferencji.

Proces recenzji nadesłanych referatów będzie kontynuowany. Uczestnicy czynni, których prace zakwalifikowały się do finału, mają zagwarantowaną prezentację na konferencji ULTra 2020, która odbędzie się w nowym terminie. W przypadku, gdy autor nie wyrazi chęci udziału czynnego w nowym terminie, istnieje możliwość wycofania referatu z konferencji. W ciągu najbliższych dni uczestnicy czynni zostaną poinformowani w osobnej wiadomości e-mail odnośnie dalszych działań.

Prosimy o przekazanie informacji o odwołaniu pierwotnego terminu konferencji wszystkim zainteresowanym. Nowy termin konferencji ogłoszony zostanie w przeciągu najbliższych dni.

Koło Naukowe Transportu TRANSIT ma zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Transportu ULTra 2020, które odbędzie się w dniach 19-20 marca 2020 roku na Politechnice Krakowskiej. Temat tegorocznej konferencji to „Kierunki rozwoju logistyki, transportu i urbanistyki XXI wieku” Konferencja ULTra planowo będzie składać się z paneli poświęconych trzem zagadnieniom: logistyce, transportowi pasażerskiemu i urbanistyce.

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:
  • 150 zł dla uczestnika z noclegiem
  • 100 zł dla uczestnika bez noclegu
  • 0 zł dla osób z zakwalifikowanymi do wygłoszenia referatami
TERMINARZ ZGŁOSZEŃ:
  • 7 lutego 2020 (TERMIN WYDŁUŻONY!) – termin zgłoszenia uczestników czynnych i wysłania tematów referatów.
  • 14 lutego 2020 – termin zgłoszeń uczestników biernych (bez referatów)
  • 19 lutego 2020 – termin wysłania referatów
  • 9 marca 2020 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów
  • 9-16 marca 2020 – czas na dokonanie opłaty konferencyjnej i nadesłanie prezentacji
  • 19-20 marca 2020 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu ULTra
Wszelkie informacje i szczegóły dotyczące Konferencji będą na bieżąco aktualizowane na wydarzeniu, jak i na stronie internetowej KNT TRANSIT. Regulamin konferencji oraz wymagania edycyjne dla autorów referatów znajdują się w załącznikach na dole strony. W celu zgłoszenia się na konferencję jako uczestnik czynny (z referatem) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 7 lutego 2020.
WSPIERAJĄ NAS:

PATRONAT HONOROWY:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego