Z wizytą w zajezdni

19 grudnia 2019 roku członkowie KNT TRANSIT mieli wyjątkową okazję wziąć udział w wycieczce edukacyjnej do Zajezdni Tramwajowej „Podgórze” zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.  Wycieczka rozpoczęła się …