Węgry po raz drugi

Już po raz drugi w tym roku akademickim, członkowie naszego Koła Naukowego mieli okazję wziąć udział w konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet im. Széchenyiego Istvána w Győr oraz Hungarian Scientific Association for Transport pod nazwą XI. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2021 (Conference on Transport Sciences 2021). Tematem tegorocznej konferencji był nawiązujący do obecnej pandemii „Transport after the Pandemic: Resume or restart?”.

Nasze Koło reprezentowane było przez dwóch członków, którzy zakwalifikowali się do wygłoszenia referatów podczas konferencji:

Referaty zaprezentowane przez naszych członków podczas konferencji opublikowane zostały w pokonferencyjnej monografii naukowej (ISBN 978-615-5837-86-9).

Serdecznie dziękujemy możliwość wzięcia udziału we wzorowo zorganizowanej konferencji! Do zobaczenia za rok! 😉