ULTra 2021 za nami!

9 czerwca 2021 Koło Naukowe TRANSIT miało wybitnie pracowity dzień. Oprócz reprezentowania WILu na Sesji Naukowej Mistrzów, tego dnia byliśmy także gospodarzami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu ULTra 2021.  

Konferencja odbyła się w formie zdalnej, przy czym samo studio, z którego odbywała się transmisja znajdowało się w budynku Katedry Systemów Transportowych. Tegorocznym tematem konferencji były „Wyzwania logistyki, transportu pasażerskiego i urbanistyki XXI wieku”.

Wydarzenie oficjalnie otworzył Prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, następnie gości przywitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz Prezes Koła Naukowego Transportu TRANSIT Kamila Kubas

W czasie Konferencji miało miejsce 5 konkursowych wystąpień studentów, którzy nadesłali najlepsze referaty, a także 2 wystąpienia Partnerów Merytorycznych. Dodatkowo odbył się interaktywny quiz, w czasie którego wszyscy zgromadzeni mogli sprawdzić swoją wiedzę transportowo – urbanistyczną.

W tym roku Partnerami Merytorycznymi byli operator logistyczny BBA Transport System, reprezentowany przez Pana mgr Mariusz Żakiewicza – Dyrektor Działu Transportu i Spedycji, który poprowadził prelekcję „Awaria wspólna – case study na bazie blokady Kanału Sueskiego przez statek EVER GIVEN”, oraz spółka Koleje Małopolskie, reprezentowane przez dr inż. Iwonę Zwierzyk-Klimek – Dyrektor Departamentu Handlowego, która wygłosiła prelekcję „Koleje Małopolskie – nowa jakość w transporcie”.

Wśród autorów prac konkursowych znaleźli się studenci z całej Polski, ale także z naszej Politechniki. Pierwsze miejsce zajął inż. Jakub Kaczorowski, obecnie student PK, z pracą pt. „Wykorzystanie analiz sieciowych GIS w planowaniu lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej”. Drugie miejsce zajęli studenci z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Maciej Prokopowicz oraz Dominika Stromska z referatem pt. „Carsharing – udogodnienie dla ludzi czy ratunek dla środowiska?”, natomiast trzecie miejsce przypadło ponownie studentce PK, inż. Urszuli Kierpiec, która przedstawiła pracę pt. „Koncepcja rozwoju zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej osiedla Żabiniec w Krakowie”.

W transportowo-urbanistycznym quizie przeprowadzonym podczas konferencji za pomocą platformy Kahoot, najlepszymi uczestnikami okazali się być Urszula Kierpiec, z wynikiem 6600 punktów, Aleksandra Trzebunia z wynikiem 6477 punktów oraz Jakub Kaczorowski, który zdobył 6061 punktów.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom, zarówno czynnym, jak i biernym za dołożenie cegiełki do powodzenia tegorocznego wydarzenia! Mamy nadzieję że za rok spotkamy się ponownie, tym razem w bardziej sprzyjających warunkach!

WYNIKI KONKURSU REFERATÓW:
WYNIKI QUIZU TRANSPORTOWO-URBANISTYCZNEGO:

Przegapiliście tegoroczną konferencję? Nic straconego! Zapraszamy do obejrzenia nagrania z ULTry 2021, które znajduje się na Facebook’owym profilu Koła Naukowego Transportu TRANSIT: