Granty FutureLab przyznane KNT Transit!

Z dumą ogłaszamy, że wśród trzech projektów zgłoszonych do konkursu FutureLab PK przez członków naszego Koła Naukowego, aż dwa zostały nagrodzone grantem, który pozwoli na jego realizację! ❤
 
Tytuły nagrodzonych projektów zgłoszonych przez nasze Koło to:

➡️ „Cargo Tram – Możliwość utworzenia koncepcji tramwaju cargo w Krakowie” – realizowany przez zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki 🚦

Celem projektu jest stworzenie koncepcji utworzenia tramwaju cargo w Krakowie z uwzględnieniem rzeczywistego popytu na usługi przewozowe oraz oferowaną siatkę dostępnych połączeń. Projekt realizuje zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

➡️ „Badanie wpływu kolorystycznych świateł LED wbudowanych w nawierzchnię chodnika na bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych” – realizowany przez zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej 🚋
 

Projekt zakłada przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych na wybranym skrzyżowaniu ulic oraz porównanie wyników uzyskanych dla stanu obecnego oraz stanu inwestycyjnego, po zamontowaniu listw oświetleniowych. Planowanym efektem pracy jest zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z telefonów komórkowych podczas przekraczania jezdni. Projekt realizuje zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

Dodatkowo, trzeci ze zgłoszonych do konkursu projektów – „Modułowy przystanek wiedeński” – został zakwalifikowany na listę rezerwową! Tym samym możliwe że również i on zostanie poddany realizacji 😉
 
Już wkrótce rozpoczynamy prace nad projektami! Śledźcie naszą stronę na FB – będziemy dzielić się postępem na bieżąco!