Publikacja referatów z konkursu prac ULTra 2020

Zachęcamy do zakupu i lektury sierpniowego numeru miesięcznika Transport Miejski i Regionalny wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, który w całości poświęcony został referatom wyróżnionym w konkursie prac ULTra 2020. 
 
 Wyróżnione referaty, które znajdziecie w czasopiśmie to:
  • „Analiza dostępności pieszej stacji szybkiej kolei aglomeracyjnej w województwie małopolskim” – autorstwa Andrzeja Bąka
  • „Wpływ wysokości podłogi na czas wymiany pasażerskiej w tramwajach” – autorstwa Natalii Czołgosz, Daniela Karpowicza i Klaudii Berus
  • „Transport a rewitalizacja – wpływ budowy metra na Targówek Mieszkaniowy w Warszawie” – autorstwa Jakub Kaczorowskiego i Marcin Pinkosza
  • „Wielokryterialna analiza podziału miasta Poznania na obszary z lokalizacjami przeznaczonymi pod instalację i obsługę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych” – autorstwa Adama Machelskiego i Bartosza Grzeczki
  • „Rozwiązanie problemu zmiany trakcji w kontekście funkcjonowania kolei dojazdowej” – autorstwa Bartosza Rydla i Patryka Chwedczuka

Gratulujemy wszystkim autorom wyróżnionych prac!

 
Papierowe wydanie czasopisma Transport Miejski i Regionalny 08/2020 zakupić można na stronie SITK: 
 
Więcej informacji  o sierpniowym numerze oraz streszczenia nagrodzonych referatów, znaleźć można na stronie czasopisma: