Kurs UMOB – więcej informacji

U-MOB LIFE, to projekt, którego celem jest utworzenie sieci uniwersytetów dla przekazywania i wymiany wiedzy o najlepszych praktykach w zakresie zrównoważonej mobilności. Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności uniwersyteckiej.

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest na stronie internetowej: www.u-mob.eu.

Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem dotyczącym projektu, dostępnym w postaci pliku PDF:

http://transit.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/UMOB_triptych_2020.pdf