Wyniki konkursu na logo

Z przyjemnością ogłaszamy długo oczekiwane wyniki konkursu na nowe logo KNT TRANSIT!

Komisja konkursowa w której skład weszli: dr inż. Paweł Więcek, mgr inż. Jan Aleksandrowicz, Urszula Kierpiec, Kamila Kubas, Paweł Nowakowski oraz Jakub Uciński przyznała każdej z prac punkty w kategoriach kreatywności oraz funkcjonalności logo.

Pomimo bardzo wysokiego poziomu nadesłanych prac, na podstawie uzyskanych punktów udało się podjąć decyzję o przyznaniu pierwszych trzech miejsc następującym pracom:


MIEJSCE 3 – KRZYSZTOF WOŹNIAK

 

MIEJSCE 2 – KAROLINA PAWLAK

 

MIEJSCE 1 – MGR INŻ. BARTŁOMIEJ BŁAŻEJOWSKI

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!