Z wizytą w zajezdni

19 grudnia 2019 roku członkowie KNT TRANSIT mieli wyjątkową okazję wziąć udział w wycieczce edukacyjnej do Zajezdni Tramwajowej „Podgórze” zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. 

Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Stacji Obsługi i Remontów, w której dokonywane są naprawy usterek związanych z użytkowaniem taboru oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy techniczne. Podczas zwiedzania, mieliśmy okazję zobaczyć między innymi kabinę lakierniczą i śrutowniczą, a także maszyny niezbędne do utrzymania pojazdów w należytym stanie. Ciekawym przeżyciem była również możliwość obejrzenia tramwajów widocznych na co dzień na krakowskich ulicach (m.in. Bombardiery NGT6 czy GT8S) rozłożonych na części pierwsze.

Kolejnym punktem programu była Stacja Obsługi Tramwajów, gdzie przeprowadzane są mniej skomplikowane naprawy związane z codzienną eksploatacją pojazdów. Do wyposażenia hali należy między innymi myjnia tramwajowa oraz tokarka podtorowa. Podczas zwiedzania, uczestnicy wycieczki mieli możliwość sprawdzenia komfortu pracy motorniczego poprzez wejście do kabiny motorniczego tramwaju Pesa 2014N „Krakowiak”. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się również zabytkowy tramwaj typu „Konstal N”. 

Ostatnią część wycieczki stanowiło zwiedzanie zewnętrznej części zajezdni, gdzie studenci mieli możliwość zobaczenia pługu śnieżnego, tramwaju wyposażonego w urządzenie do odladzania sieci trakcyjnej oraz dźwigu służącego do podnoszenia wagonów po wykolejeniu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie za możliwość wzięcia udziału w wycieczce!